Krioterapija

Home / Dermatološki tretmani / Krioterapija

Krioterapija - liječenje pomoću niske temperature

Krioterapija podrazumijeva znači „liječenje pomoću niske temperature“ i odnosi se na uklanjanje lezija na koži njihovim zamrzavanjem. Najčešće sredstvo koje liječnici koriste je tekući dušik. Krioterapija obično ne zahtjeva lokalni anestetik, a sam postupak traje nekoliko sekundi, ovisno o debljini i veličini lezije. Zamrznuta koža postaje bijela i potrebna je jedna do dvije minute da bi se vratila na normalnu temperaturu kože. Tretman se ponavlja svakih nekoliko tjedana ovisno o vrsti promjene do nestanka promjene.

Trajanje tretmana: 20 – 30 min