O Nama

Home / O Nama

Centar za estetsku dermatologiju

U Općoj bolnici Zadar krajem 2023. godine otvoren je Centar za estetsku dermatologiju u kojem možete osvježiti kožu i smanjiti znakove starenja, te time doprinijeti ljepšem i mladolikijem izgledu.

U Centru za estetsku dermatologiju svakom licu pristupa se individualno, nakon utvrđivanja tipa kože, znakova starenja i želja klijenata, osmišljava se plan koji daje najbolje rezultate. Pacijent je u Centru za estetsku dermatologiju u središtu događaja.

Stručni tim Centra za estetsku dermatologiju su liječnici Magdalena Matak, dr.med. , specijalist dermatologije i venerologije i Lovre Pedić, dr.med., specijalist dermatologije i venerologije.

Sa željom da pružimo vrhunsku uslugu, koristimo isključivo tehnologiju i uređaje koji su dokazani svojom kvalitetom, a ujedno predstavljaju i najsuvremenija dostignuća u estetskoj deramtologiji.

Stalna edukacija stručnog osoblja i profesionalizam liječničkog tima uz suvremenu tehnologiju omogućuju vrhunsku uslugu u Centru za estetsku dermatologiju.

Ovisno o potrebama i interesu stanovnika naše županije plan je širiti ponudu usluga za koje postoje slobodni kapaciteti. Pružanje ovih usluga neće na niti jedan način utjecati na provedbu redovnog programa pružanja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Ukupan prihod ostvaren od ove djelatnosti bit će isključivo namjenski utrošen za poboljšanje uvjeta za smještaj i liječenje naših pacijenata.

Najvažnije mjerilo i pokazatelj rada Centra za estetsku dermatologiju zadovoljstvo je naših klijenata.

Opća bolnica Zadar je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Zadarska županija, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Prema registru kod Trgovačkog suda u Zadru, Opća bolnica Zadar je registrirana za obavljanje: bolničke i specijalističko konzilijarne te znanstveno istraživačke i nastavne djelatnosti. Opća bolnica Zadar je nastavna baza Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Osijeku , Studija sestrinstva, Sveučilišta u Zadru.

U Općoj bolnici Zadar je zaposleno 1323 djelatnika, od čega 251 odnosno 19% liječnika, 584 odnosno 44 % medicinskih sestara,  214 odnosno 16 % ostalih zdravstvenih i 274 odnosno 21% nezdravstvenih djelatnika. Zdravstvena djelatnost Opće bolnice Zadar obavlja se u prostoru 17 zgrada bruto površine 31.919 m2, na dvije  lokacije. U tom prostoru organizirano je 20 bolničkih odjela i 3 službe. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno 389 bolesničkih postelja za akutno liječenje, 47 postelja za produženo liječenje, 10 postelja za kronične bolesti (bez Jedinice za intenzivno liječenje), 99 stolaca/postelja dnevne bolnice, 85 mjesta hemodijalize te 114 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica.

Sukladno Pravilniku o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (NN 145/2013) ustanova je u sklopu organizacije medicinske djelatnosti formirala:

  • tri službe Služba za interne bolesti; Služba za kirurgiju i Služba za ginekologiju i opstetriciju
  • Centar za hitnu medicinu i OHBP
  • 34 medicinska odjela
  • 3 ustrojstvene jedinice poliklinike
  • 90 ordinacija